نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاسهای فوق برنامه تابستانی پژوهشگاه آیت ا.. خاتمی

کلاسهای فوق برنامه تابستانی
کلاسهای فوق برنامه تابستانی

این کلاس ها از روز شنبه مورخ 97/4/2 با تشکیل کلاس فتوشاپ پسران آغاز گردید و هم اکنون کلاس فتوشاپ دختران در حال  برگزاری است .