نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار از دبستان سلیمیان

توسط دانش آموزان سمپاد انجام شد

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان فرزانگان یزد روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 از دبستان سلیمیان بازدید نموده و با هدف ارتقای فرهنگ نوع دوستی هدایایی را به دانش آموزان این مدرسه اهدا نمودند