نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درگذشت فرزاد دهقانی دانش آموز سمپادی

با تأسف و تأثر

ضایعه درگذشت دانش آموز سمپادی فرزاد دهقانی رابه خانواده محترم این عزیز، جامعه سمپاد استان ودبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد تسلیت عرض مینماییم.