نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان دبیرستان حکیم زاده در المپیاد نبوغ

دانش آموزان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان حکیم زاده دوره دوم حائز ۱۰ رتبه برتر در المپیاد دانش آموزی نبوغ شدند.

 ۱۴ نفر از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان حکیم زاده در المپیاد بازی های فکری، آموزشی، سرگرمی دانش آموزی نبوغ موفق شدند ۲ رتبه اول، ۵ رتبه دوم و ۳ رتبه سوم را کسب کنند.

سیده گلناز آقایی: رتبه اول رشته لیوان چینی

مهسا سرسنگی: رتبه اول رشته پنتاگو

فروغ رادفر: رتبه دوم رشته پنتاگو

فاطمه جوکار: رتبه دوم رشته ریورسی

لعیا محمدی: رتبه دوم رشته روبیک

سرور نمک کوبی: رتبه دوم رشته لیوان چینی

فهیمه السادات حسینی، فاطمه شریفی اردانی، سارا شیرغلامی، زهرا مبشر مقدم و مهدخت مرزنجوشی: رتبه دوم رشته دومینو

زهرا محمدی: رتبه سوم رشته روبیک

مهناز میرحسینی: رتبه سوم رشته پنتاگو

نگار نجاریان: رتبه سوم رشته لیوان چینی