نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه های آموزشی مدارس دوره اول متوسطه سمپاد

در پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد برگزار شد

روز یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 18 جلسه گروه های آموزشی سه رشته ریاضی، تجربی و ادبیات دوره اول متوسطه در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار گردید و همکاران در خصوص مسائل آموزشی و کتب درسی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند
همچنین به طور همزمان کارگروه پژوهشی با حضور همکاران پژوهشی مدارس متوسطه دوره اول و دوم نیز برگزار گردید که در این جلسه شرکت کنندگان، در خصوص موارد مربوط به المپیاد، جشنواره خوارزمی، کلاس های فوق برنامه و دیگر موارد  پژوهشی با یکدیگر گفتگو کردند
همچنین در این جلسه خانم دکتر شهسواری در مورد تکنولوژی نانو سخنرانی نمودند و در خصوص شرکت دانش آموزان در المپیاد نانو با همکاران گفتگو کردند