نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دست اندارکاران المپیادهای علمی و جشنواره جوان خوارزمی

یزد سه شنبه شب 4 دی ماه در پژوهشگاه آیت الله خاتمی با حضور مسئولین آموزش و پرورش از عوامل و برگزار کنندگان المپیاد ها و جشنواره خوارزمی تجلیل به عمل آمد

در پژوهشگاه آیت الله خاتمی مراسمی تحت عنوان تجلیل از دست اندرکاران برگزاری المپیادها و جشنواره خوارزمی با حضور مدیر کل آموزش پرورش، کارشناس متوسطه، مدیران، معاونین پژوهشی مدارس دوره دوم استعدادهای درخشان، همکاران باشگاه جوان و سایر همکاران که در بخش پژوهش مدارس شرکت داشته اند برگزار شد.

در این جلسه حضار به ترتیب نقطه نظرات و دیدگاههای خود پیرامون برگزاری المپیاد ها و جشنواره جوان خوارزمی را بیان نمودند.

سپس نقاط ضعف و قوت این رویداد ها بررسی شد و تدابیری جهت بهبود وضعیت موجود اندیشیده شد.

در پایان مدیر کل آموزش و پرورش با اهدا لوح تقدیر از برگزارکنندگان المپیادها و جشنواره جوان خوارزمی تجلیل به عمل آوردند.