نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب

در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد
برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب به صورت کارگاه عملی

برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب به صورت کارگاه عملی برای معلم های پایه چهارم تا ششمناحیه 2 یزد عصر یکشنبه 26 دی 1395 در پژوهشگاه آیت الله خاتمی ادامه پیدا کرد.