نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارسوق چهاردیواری ادبیات

در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد

اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد در تاریخ 16 فروردین 1396 کارسوق ادبیات را با نام چهاردیواری ادبی ویژه مدارس دخترانه سمپاد برگزار نمود. در این کارسوق که اساتید گرانمایه ای چون آقایان دکتر خالصی، دکتر قادریان و جناب وزیری حضور داشتند ضمن نقد ادبی و آموزش، اشعار دلنوشته ها و داستان دانش آموزان خوانده وتحلیل شد.