نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارسوق ریاضی در پژوهشگاه آیت الله خاتمی

با حضور جناب آقای دکتر سید منصور واعظ پور استاد دانشگاه امیرکبیر برگزار گردید

کارسوق ریاضی به میزبانی دبیرستان فرزانگان حکیم زاده در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 با سخنرانی جناب آقای دکتر سید منصور واعظ پور استاد دانشگاه امیرکبیر و با حضور فعال دانش آموزان این دبیرستان به سرپرستی سر کار خانم حاجی حسنی برگزار گردید. در این کارسوق مسؤولین آموزش و پرورش و پژوهشگاه از غرفه های دانش آموزان بازدید نمودند. غرفه محاسبات سریع ریاضی از جمله غرفه های حاضر در نمایشگاه بود.