نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش دوره آموزشی و پژوهشی ویژه اولیا در یزد

بعدازظهر دوشنبه 10 تیر ماه همایش دوره آموزشی و پژوهشی ویژه اولیاء و دانش آموزان ورودی نهم و دهم در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد.

با همکاری مشترک اداره استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان استان یزد همایش علمی، آموزشی آشنایی دانش آموزان ورودی پایه های نهم و دهم مدارس اسعدادهای درخشان و اولیاء آنان با المپیادهای علمی و جشنواره جوان خوارزمی برگزار گردید.

در این همایش بهرام حیدری، دبیر و داور جشنواره جوان خوارزمی، به معرفی آن پرداخت و ضمن ارائه آمار از طرحهای پذیرفته شده سال قبل، والدین را نسبت به تشویق دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره فراخواند.

صدرا حیدری، از مدال آموران المپیاد نجوم سال گذشته، نیز در خصوص چگونگی شرکت دانش آموزان در المپیادهای علمی و چالشهای پیش رو، روشهای گذر از آنها و موفقیت در این فرایند سخن گفت.

در این همایش حسامی فر، مشاور باشگاه، و احمد رضا کوکب، از دانش آموزان المپیادی، نیز در رابطه با موضوع همایش مطالبی را بیان نمودند.