نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات گام قرآنی سمپاد


مسابقات گام قرآنی سمپاد در روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 درمدارس سمپاد  استان یزد برگزار شد