نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد

جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد مرکز استان به جهت هماهنگی و هم اندیشی ...

جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد مرکز استان روز سه شنبه 95/10/14 ساعت 10 صبح به مدت 2 ساعت در پژوهشگاه آیه الله خاتمی تشکیل شد.

در این جلسه درخصوص هماهنگی و هم اندیشی در ارتباط با موضوعات صبحگاه فعال ( باتوجه ویژه به نرمش صبحگاهی)، برنامه فراگیر قرآن، برنامه روشنا وحضور روحانیت مهذب در مدارس به جهت پاسخگویی به سوالات و شبهات دانش آموزان و بیان فعالیتهای ابتکاری مدارس بحث و تبادل نظر شد.