نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه تجلیل از برازندگان دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم

در سالن دکتر شاهی دانشگاه یزد برگزار شد
این جلسه پنجشنبه شب 7 بهمن 1395 با حضور مسولین، دانش آموزان وخانواده های آنها در سالن دکترشاهی دانشگاه یزد تشکیل شد

این جلسه پنجشنبه شب 7 بهمن 1395 با حضور مسولین، دانش آموزان وخانواده های آنها در سالن دکترشاهی دانشگاه یزد تشکیل شد و ضمن اجرای برنامه های مفرح از قبولیهای سه رشته انسانی، ریاضی و تجربی پذیرفته شده در کنکور 95 تجلیل بعمل آمد درضمن از برگزیدگان فرهنگی هنری علمی این آموزشگاه در سال تحصیلی 95-94 نیز تجلیل شد.