نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش از کلاس المپیاد علمی زیست شناسی

شامگاه جمعه 3 اسفند مدیرکل آموزش و پرورش یزد و هیئت همراه از کلاس المپیاد علمی زیست شناسی در محل پژوهشگاه آیت الله خاتمی بازدید بعمل آوردند.

عباسعلی دانافر، مدیرکل آموزش و پرورش یزد، شهناز هاتفی، رئیس اداره استعدادهای درخشان، و حمید اسمعیلی زاده، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد از کلاس المپیاد زیست شناسی بازدید نمودند.

گفتنی است؛ اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان به منظور مشاوره و آموزش پاره ای مباحث ویژه دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول المپیاد از نوید ابراهیمی، دارنده مدال نقره کشوری المپیاد زیست شناسی سال 1396 و دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دعوت بعمل آورد.

ابراهیمی در مورد حل سوال المپیاد زیست شناسی و مبحث تکامل مطالب مهمی را به دانش آموزان ارائه داد.