نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان شهید صدوقی دوره دوم

صبح سه شنبه 14 اسفند دانش آموزان دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان شهید صدوقی دوره دوم جهت بازدید علمی در کارخانه لوازم التحریرحضور یافتند.

با هماهنگی و سرپرستی یاسر جعفری، معاون پژوهشی اداره استعدادهای درخشان یزد، بازدید علمی از کارخانه لوازم التحریر کنکو (سفیر) ویژه دانش آموزان پایه دهم ریاضی دبیرستان شهید صدوقی دوره دوم در نظر گرفته شد.

طی این بازدید، مسئول مربوطه توضیحات لازم در خصوص خط تولیدخودکار، ماژیک و پاک کن را به دانش آموزان ارائه داد.