نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کارسوق شعر طنز لب قند

توسط دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم برگزار شد

اولین کارسوق شعر طنز دانش آموزی سمپاد یزد توسط دانش آموزان دبیرستان برازنده مقئم در تاریخ 11 فروردین 1396 در محل هتل سنتی مشیر الممالک برگزار شد