نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار پوستر در فضای مجازی

قابل توجه مدیران ومسولین پژوهشی مدارس لطفا پوستر هرگونه مسابقه و المپیاد ابتدا به این اداره ارسال که پس ازبررسی در صورت لزوم در گروهها یا شبکه های مجازی قرار گیرد