نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات نوبت اول مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۹۷ـ۹۶

در کلیه مدارس استعدادهای درخشان استان یزد برگزار شد

گزارش تصویری