نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی خانم مطهره سهیلی پور در زمینه نانو

نوزدهمین دوره جشنواره خوارزمی


استخراج نانو ذرات صمغ فارسی جهت حفاظت از اسناد پارچه ای- پنبه ای تاریخی توسط خانم مطهره سهیلی پور، دانش آموز سمپاد، از دبیرستان دوره دوم فرزانگان