نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح اولین جشنواره دکتر شاهی

با حضور دانش آموزان و مسؤولان دبیرستان دخترانه دکتر شاهی برگزار شد

اولین جشنواره دکتر شاهی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 با حضور دانش آموزان و مسؤولان دبیرستان دخترانه دوره اول دکتر شاهی در محل مدرسه برگزار شد.