نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس سمپاد

در 13 منطقه آموزشی کل استان یزد برگزار شد

آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول مدارس استعداهای درخشان کشور پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه و دبیرستانهای دوره دوم، جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه در کل استان (13منطقه آموزشی) برگزار گردید.