نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی یکروزه دانش آموزان دبیرستان فرزانگان دوره دوم

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره دوم به همراه معاونین آموزشگاه در اردوی یکروزه شرکت کردند.

اردوی یک روزه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان فرزانگان دوره دوم در کافه رستوران رضوانشهر به سرپرستی معاونین دبیرستان و کارشناس اداره استعدادهای درخشان برگزار شد.

 دانش آموزان از موزه سرای محبت بازدید بعمل آوردند.

گفتنی است؛ حضور شهناز هاتفی، رئیس اداره استعداهای درخشان، در جمع دانش آموزان نیز گرمی بخش محفل آنها شد.