اخبار
اخبار

به منظور تشویق دانش آموزان برگزیده آموزشی و مسابقات علمی، فرهنگی و...
بازدید از سرای محبت در رضوانشهر
آموزشگاه شهید رمضانخانی به منظور تشویق دانش آموزان برگزیده آموزشی و مسابقات علمی، فرهنگی و هنری بازدیدی از سرای محبت واقع در رضوانشهر برگزار نمود که دانش آموزان برگزیده با اولین کاتب نویسنده قرآن بر روی سنگ آشنا شدند. همچنین این کاتب بزرگ تلاش و...
توسط اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان استان یزد صورت گرفت
برگزاری اردوی زیارتی- تفریحی قم ویژه پسران
به پاس ارج نهادن به شرکت فعال دانش آموزان در فعالیت های قرآنی سمپاد در بخش مسابقات و طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قران کریم و به دلیل عدم برگزاری مرحله قطبی و اردوی کشوری مسابقات از سوی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به...
توسط مدارس سمپاد استان یزد
کسب رتبه اول کشور در آزمون مرحله اول پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد
کسب رتبه تول کشور در آزمون مرحله اول پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان کشور در کلیه پایه ها (هفتم، هشتم، نهم و دهم تجربی و ریاضی) که نتیجه کار هماهنگ و منسجم مدارس و دانش آموزان 12 دبیرستان دوره اول و دوم استعدادهای درخشان استان یزد می باشد را...
توسط اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان استان یزد صورت گرفت
برگزاری اردوی زیارتی- تفریحی قم ویژه دختران
به پاس ارج نهادن به شرکت فعال دانش آموزان در فعالیت های قرآنی سمپاد در بخش مسابقات و طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قران کریم و به دلیل عدم برگزاری مرحله قطبی و اردوی کشوری مسابقات از سوی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به...
با تأسف و تأثر
درگذشت فرزاد دهقانی دانش آموز سمپادی
ضایعه درگذشت دانش آموز سمپادی فرزاد دهقانی رابه خانواده محترم این عزیز، جامعه سمپاد استان ودبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد تسلیت عرض مینماییم.
توسط اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد صورت گرفت
برگزاری کارسوق علوم اعصاب شناختی قطب 2 کشور
اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد در تاریخ 28 و 29 بهمن میزبان تیم علمی علوم اعصاب شناختی کشور به سرپرستی آقای دکتر عباسیان استاد دانشگاه شریف بود علوم اعصاب شناختی یک علم نوپا می باشد. تعداد 246 نفر دانش آموز که 156 نفر یزدی و...
توسط اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد صورت گرفت
asab (8)-1.JPG
در سالن دکتر شاهی دانشگاه یزد برگزار شد
برگزاری جلسه تجلیل از برازندگان دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم
این جلسه پنجشنبه شب 7 بهمن 1395 با حضور مسولین، دانش آموزان وخانواده های آنها در سالن دکترشاهی دانشگاه یزد تشکیل شد
در مدارس سمپاد استان یزد برگزار شد
برگزاری مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان
مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان روز یکشنبه سوم بهمن ماه 1395 برگزار شد.
در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد
برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب
برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب به صورت کارگاه عملی
برگزاری کلاس ضمن خدمت
جلسه كلاس ضمن خدمت محتواي تكميلي رياضي و ادبيات شهرستان های میبد و اردکان در روز شنبه 25 دي ماه در متوسطه دوره اول فرزانگان شهدا برگزار شد.
برگزاری جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد
جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد مرکز استان به جهت هماهنگی و هم اندیشی ...
جلسه پژوهشکده تعلیم و تربیت
درجلسه برگزار شده در پژوهشکده تعلیم وتربیت مجدد تاکید زیاد بر 1-برنامه سالیانه 2-نمرات مستمر3-دفتر امتحانات وآمار ...