اخبار
اخبار

توسط اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد صورت گرفت
برگزاری کارسوق علوم اعصاب شناختی قطب 2 کشور
اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد در تاریخ 28 و 29 بهمن میزبان تیم علمی علوم اعصاب شناختی کشور به سرپرستی آقای دکتر عباسیان استاد دانشگاه شریف بود علوم اعصاب شناختی یک علم نوپا می باشد. تعداد 246 نفر دانش آموز که 156 نفر یزدی و...
توسط اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد صورت گرفت
asab (8)-1.JPG
در سالن دکتر شاهی دانشگاه یزد برگزار شد
برگزاری جلسه تجلیل از برازندگان دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم
این جلسه پنجشنبه شب 7 بهمن 1395 با حضور مسولین، دانش آموزان وخانواده های آنها در سالن دکترشاهی دانشگاه یزد تشکیل شد
در مدارس سمپاد استان یزد برگزار شد
برگزاری مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان
مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان روز یکشنبه سوم بهمن ماه 1395 برگزار شد.
در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد
برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب
برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب به صورت کارگاه عملی
برگزاری کلاس ضمن خدمت
جلسه كلاس ضمن خدمت محتواي تكميلي رياضي و ادبيات شهرستان های میبد و اردکان در روز شنبه 25 دي ماه در متوسطه دوره اول فرزانگان شهدا برگزار شد.
برگزاری جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد
جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد مرکز استان به جهت هماهنگی و هم اندیشی ...
جلسه پژوهشکده تعلیم و تربیت
درجلسه برگزار شده در پژوهشکده تعلیم وتربیت مجدد تاکید زیاد بر 1-برنامه سالیانه 2-نمرات مستمر3-دفتر امتحانات وآمار ...